Telepensjonistene i Stavanger har medlemsmøter siste mandagen hver måned. (Ikke i mai, juni og juli ) Stedet er i møterom i Tjensvoll kirke kl. 12:00

Dette er ett sosialt samvær med god mat, godt drøs og vanligvis innleid foredragsholder.

Vi arrangerer også sommerturer, og avslutter året med julebord.

Vi er ca 30-35 tilstede på medlemsmøtene, men det er plass til flere.

Alle som jobber eller har jobbet i Televerket / Telenor og har passert 60 år er hjertelig velkomne som medlemmer